دانلود رایگان


آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی - دانلود رایگاندانلود رایگان آزادی مذهبی, قانون اساسی مالزی, غیر مسلمان, قانون اسلامی

دانلود رایگان آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی
عنوان انگلیسی:

Religious Freedom, The Malaysian Constitution and Islam: A Critical Analysis
عنوان فارسی:
آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی

رشته : حقوق
تعداد صفحات مقاله اصلی: 9صفحه (pdf)
تعداد صفحات ترجمه:20صفحه (word)
سال انتشار:2016

مجله

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 217, 5 February 2016, Pages 1216-1224Abstract:
This article seeks to analyze three types of religious freedom as stipulated by the Malaysian Constitution; freedom to profess, freedom to practice and freedom to disseminate one's religion. The article will also analyze whether the provisions on freedom adhere to the objectives of Islamic laws (maqasid al-shari’ah) given that Islam is regarded by the Constitution as the religion of the Federation and practically the religion of the majority. In addition, the Charter of Medina will be taken as a concrete model of which policies on religious freedom can be emulated. The author has combined the textual, contextual, historical and comparative methods in the gathering and the analysis of data. It is hope that the article can provide a critical analysis on religious freedom in Malaysia from an Islamic perspective given that the Constitution is explicit about Islam as the religion of the Federation.
Keywords:
Religious freedom
Malaysian Constitution
Non-Muslim
Islamic Law

آزادی مذهبی، قانون اساسی مالزی و اسلام: یک تحلیل انتقادی.
چکیده
این مقاله به دنبال آنالیز سه نوع آزادی مذهبی اشاره شده در قانون اساسی مالزی است، یعنی: آزادی بیان، آزادی عمل و آزادی تبلیغ دین خود. این مقاله همچنین تحلیل می کند که آیا مقررات مربوط به آزادی با اهداف قوانین اسلامی (مقاصد الشریعه) سازگار است یا خیر، چرا که در قانون اساسی مالزی، دین اسلام به عنوان دین فدراسیونی معرفی شده است و در عمل هم دین اکثریت مردم این کشور می باشد. علاوه بر این، از منشور مدینه به عنوان یک مدل مشخص از سیاست های آزادی مذهبی استفاده می شود. نویسنده از ترکیبی از روشهای متنی، مفهومی، تاریخی و مقایسه ای در جمع آوری و آنالیز داده ها استفاده کرده است. امید است که این مقاله بتواند یک آنالیز انتقادی در مورد آزادی مذهبی در مالزی از دیدگاه اسلامی ارائه دهد، با توجه به اینکه در قانون اساسی این کشور، دین اسلام به عنوان دین فدراسیونی معرفی شده است.
کلیدواژه ها: آزادی مذهبی؛ قانون اساسی مالزی؛ غیر مسلمان؛ قانون اسلامی.
فهرست مطالب
1- مقدمه. 2
2- آزادی مذهبی در مالزی.. 3
2-1- حق بیان دین.. 3
2-2- حق عمل به دین.. 4
2-3- حق تبلیغ مذهب.. 6
3- آزادی مذهبی در مالزی.. 8
3-1- آزادی مذهبی: یک چارچوب نظری.. 8
3-2- آزادی مذهبی: گزارش تاریخی.. 10
3-3- آزادی مذهبی به موجب حقوق اسلامی.. 16
4- آزادی مذهبی در مالزی.. 19
منابع. 20

آزادی مذهبی


قانون اساسی مالزی


غیر مسلمان


قانون اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده | محسن کدیور

متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت . ویرایش سوم با اصلاحات و اضافات بسیار. پیشگفتار

Iran Interlink exposing Mojahedin Khalq Rajavi cult

خبرگزاری مهر، سی و یکم دسامبر 2009:... وی با اعلام اینکه "این یک هماهنگی ضروری میان کسانی ...

معرفی 21 كتاب تاثیرگذار تاریخ جهان | پایگاه اطلاع رسانی رجا

مركز اسناد انقلاب اسلامی: بشر هیچ گاه از آموختن بی نیاز نبوده و همواره در راستای برطرف ...

من و روزگارم - bonyadhomayoun.com

به ثریا جمالی و هما زاهدی. پیشگفتار. زندگی را تنها با نگاه به پس می‌توان دریافت ولی ...

جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده | محسن کدیور

متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت . ویرایش سوم با اصلاحات و اضافات بسیار. پیشگفتار

معرفی 21 كتاب تاثیرگذار تاریخ جهان | پایگاه اطلاع رسانی رجا

مركز اسناد انقلاب اسلامی: بشر هیچ گاه از آموختن بی نیاز نبوده و همواره در راستای برطرف ...

من و روزگارم - bonyadhomayoun.com

به ثریا جمالی و هما زاهدی. پیشگفتار. زندگی را تنها با نگاه به پس می‌توان دریافت ولی ...دانلود تحقیق بررسی نیروی انسانی ، کارمندیابی و انتخاب

پاورپوینت آنالیز و بررسی سایت  هتل هما 1

پاورپوینت با موضوع معرفی موزه فرش تهران