دانلود رایگان


پاورپوینت درمورد روش شمارش پلاکت - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود فایل پاورپوینت درمورد روش شمارش پلاکت

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد روش شمارش پلاکت 1 فايل پاورپوينت | 12 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشی از پاورپوینت
روش شمارش پلاکت با استفاده از هموسیتومترو میکروسکپ فازکنتراست •نمونه خون وریدی برروی EDTAگرفته می شود.استفاده ازخون مویرگی تغییرات بیشتری رانشان می دهد. •محلول رقیق کننده اگزالات آمونیوم1%درآب مقطراست. •نمونه خون به نسبت 1:100بارقیق کننده رقیق می شود. •پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند. •پلاکتهادر10مربع کوچک (هرطرف ازهموسیتومتر5مربع)شمرش می شوند.چنانچه تعدادکل پلاکتهای شمرده شده کمتراز100است بایدازتعدادمربعهای بیشتری استفاده شود.اگرکل تعدادپلاکتهادرهمه 50مربع کوچک کمتراز50عددباشد،شمارش بایدبارقت 1:20یا1:10تکرارشود. •محاسبه: •شمارش پلاکت=250 * رقت * تعدادمربعها/تعدادپلاکتهای شمرده شده •CVاین روش چنانچه حداقل 100پلاکت شمرده شود11%است. •خون گرفته شده روی EDTAدر20درجه به مدت 5ساعت ودر40درجه به مدت 24ساعت نتایج رضایت بخشی خواهد داشت. —چنانچه تجمع پلاکت وجودداشته باشدآزمایش بایدبانمونه جدید تکرارشود.—شمارش الکترونیک: بکارگیری تکنیک دقیق درهمه مراحل شمارش پلاکت اهمیت زیادی دارد.همچنین محلول رقیق کننده بایدعاری ازذرات اضافی بوده ،ظروف ومنفذدستگاه شمارشگرتمیزباشند.—دردستگاههایی که پلاسمای غنی ازپلاکت استفاده می کنند،زیادبودن تعدادRBCدرپلاسماباعث شمارش کاذب پایین خواهدشد.—شمارش WBCبالابطورکاذب باعث پایین بودن شمارش پلاکت می شود.—پلاکتهای بزرگ (دراندازه RBC)توسط دستگاه شمارش نمی شوندوباعث شمارش پایین کاذب می شوند.—RBCهای بسیارمیکروسیتیک یاقطعات RBCباعث شمارش بالای کاذب می شوند.—قطعات سیتوپلاسم لکوسیتها که گاه درلوسمی هازیاداست می تواندبطورکاذب شمارش پلاکتهارابالاببرد.—هنگامیکه پلاکتهابه نوتروفیل می چسبند(ساتلیتیسم پلاکتی )شمارش پلاکت بطورکاذب پایین است .همچنین درصورت کلامپ شدن پلاکتهابه دلیل وجودآگلوتیینین ها،اگرگاسیون خودبخودی یاایجادلخته شمارش پلاکت پایین خواهدبود.——دستگاههای ریدرسدیمان: —دراین دستگاههانقطه پایان بااستفاده ازاشعه مادون قرمزوپس از 20دقیقه مشخص می شود.این روش مطابقت خوبی باروش وسترگرین داردوروشی ایمن تر،سریعترواستانداردشده است. —روش میکرو: —درسال1980Barretروش ESRمیکرورابااستفاده از2/.میلی لیترخون وباکمک یک لوله پلاستیکی به طول mm230وقطرداخلی mm1شرح داد.——مقادیرانجام شده باخون مویرگی بخوبی باخون وریدی وروش وسترگرین مطابقت دارد.این روش بیشتربرای کودکان مورداستفاده است. —تفسیر: —ESRیکی ازقدیمیترین تستهای آزمایشگاهی است که علیرغم آمدن روشهای اختصاصی تری مانندCRPهنوزهم مورداستفاده است.—درحاملگی ESRبطورمتوسط افزایش می یابد.شروع افزایش درهفته 12-10است وتقریبایک ماه پس اززایمان به حدطبیعی برمی گردد.—دراختلالات پروتئینی منوکلونال مانندمولتیپل میلوم یاماکروگلوبولینمی ونیزدرهایپرگلوبولینمی پلی کلونال ناشی ازبیماریهای التهابی ونیزدرهایپرفیبرینوژنمی افزایش چشمگیرمی یابد.—دربیماریهای التهابی فعال مانندروماتوئیدآرتریت،درعفونتهای مزمن،بیماریهای کلاژن وبیماریهای نئوپلاستیکافزایش متوسطESRشایع است.ESRدرتشخیص این بیماریهاارزش کمی داردولی می توانددرپایش فعالیت بیماری سودمندباشد.—ازآنجاکه نتایج ESRنرمال دربیماران مبتلابه نئوپلاسمفبیماریهای بافت همبندوعفونتهادیده می شود،یکESRنرمالاحتمال تشخیص این بیماریهاراردنمی کند.

شمارش پلاکت


روش شمارش


خون


علوم آزمایشگاهی


شمارش رتیکولوسیت


فاکتورهای گلبول قرمز


روش وسترگرین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انتقال اعداد اعشاری فارسی از ورد به پاورپوینت (موجود در ...

اگر اعداد اعشاری فارسی را از ورد به پاورپوینت کپی کنید ... روش اول ) روش ... شمارش تعداد ...

شمارش پلاکت از روی لام خون محیطی - پارسیان لب

آزمایش شمارش پلاکت (روش انجام و تفسیر) شمارش پلاکت از روی لام خون محیطی,جدول تخمین ...

میكروبیولوژی - شمارش تعداد پلاکت در واحد حجم

تعداد شمارش شده را در 100 که ضریب رقت است ضرب میکنیم و تقسیم بر 004/0 که حجم هر مربع است و تقسیم بر تعداد مربع شمارش شده میکنیم. بحث : بطور نرمال بین 150000 تا 400000 پلاکت در خون وجود دارد.

اطلاعاتی درباره پلاکت خون

میزان نرمال پلاکت خون چقدر است؟پلاکت ... آزمایشی بنام شمارش ... روش جوانسازی و ...

بایگانی‌های پاورپوینت درمورد روش شمارش پلاکت - سایت مقاله ...

•نمونه خون به نسبت 1:100بارقیق کننده رقیق می شود. •پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند.

پاورپوینت اصول مدیریت در تیمهای ورزشی | تاپ درس|topdars.ir

پاورپوینت درمورد آمار سوم تجربی جلسه دوم ... پاورپوینت روش شمارش ... پاورپوینت پلاکت ...

پاورپوینت اصول مدیریت در تیمهای ورزشی | تاپ درس|topdars.ir

پاورپوینت درمورد آمار سوم تجربی جلسه دوم ... پاورپوینت روش شمارش ... پاورپوینت پلاکت ...

اطلاعاتی درباره پلاکت خون

میزان نرمال پلاکت خون چقدر است؟پلاکت ... آزمایشی بنام شمارش ... روش جوانسازی و ...

پلاکت خون ،دلایل کمبود یا افزایش پلاکت،درمان | سایت پزشکی ...

• پلاکت ها و سلامت قلب و عروق. در گفتگو با متخصص قلب و عروق بیوطب بخوانید: اگر میزان پلاکت خون شما زیاد باشد، می تواند ریسک لخته شدن خون را افزایش داده و منجر به خطرات مهم تر مانند سکته قلبی شود.

تحقیقات | مقالات | پاورپوینت | پروژه | گزارش کارآموزی ...

... مقالات | پاورپوینت ... اوتیسم چیست و روش های درمانی ... پاورپوینت روش شمارش پلاکت

اطلاعاتی درباره پلاکت خون

میزان نرمال پلاکت خون چقدر است؟پلاکت ... آزمایشی بنام شمارش ... روش جوانسازی و ...

پلاکت خون ،دلایل کمبود یا افزایش پلاکت،درمان | سایت پزشکی ...

• پلاکت ها و سلامت قلب و عروق. در گفتگو با متخصص قلب و عروق بیوطب بخوانید: اگر میزان پلاکت خون شما زیاد باشد، می تواند ریسک لخته شدن خون را افزایش داده و منجر به خطرات مهم تر مانند سکته قلبی شود.

انتقال اعداد اعشاری فارسی از ورد به پاورپوینت (موجود در ...

اگر اعداد اعشاری فارسی را از ورد به پاورپوینت کپی کنید ... روش اول ) روش ... شمارش تعداد ...

شمارش پلاکت از روی لام خون محیطی - پارسیان لب

آزمایش شمارش پلاکت (روش انجام و تفسیر) شمارش پلاکت از روی لام خون محیطی,جدول تخمین ...

قوانين و مقررات بازي تنيس

پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زنگ علوم و هوای سالم ،آب سالم

مقاله درمورد: مزایا ومعایب قرض های ضد بارداری

سیستمهای کنترل موجودی ERP

دانلود فایل گزارش کارورزی بيمه و قوانين بيمه گري ..

فتوسنتز، تنفس و تعرق (2)

فتوسنتز، تنفس و تعرق (2)

کارآموزی آماده در شرکت کامپیوتری 20صفحه فایل ورد

دانلود پاورپوینت جوايز كيفيت

تحقیق آماده در مورد مقدمه‌اي بر مهندسي صنايع و سيستم‌ها