دانلود رایگان


دانلود شرکت ارتباط سپهر، نگهداري و تعميرات.. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود شرکت ارتباط سپهر، نگهداري و تعميرات.. شرکت ارتباط سپهر، نگهداري و تعميرات
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:205
فهرست مطالب
عنوانصفحه
پیش گفتار:1
مقدمه 3
فصل اول
1-1: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر.4
فصل دوم
2-1 : تعريف برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 5
2-2 هدف از P.M چيست؟ 6
2-2-1 : مراحل ايجاد برنامه 7
2-2-2- اهداف و مقاصد در P.M7
2-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسيدن به اهداف P.M8
2-3- نقش برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در كارخانجات 9
2-4- لزوم استفاده از سيستم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در توليد11
2-5 : نياز مبرم صنايع به P.M در كارخانه :12
2-6- نتايج حاصل از P.M در كارخانه12
2-7- از كار افتادگي در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات13
2-8 : معايب ناشي از نداشتن سيستم نگهداري و تعميرات :15
2-9 – علائم فقدان سيستم نگهداري و تعميرات : 16
2-10- انواع فعاليتهاي نگهداري و تعميرات :16
2-11- انواع روش هاي نگهداري و تعميرات :16
2-11-1- نگهداري و تعميرات به منظور بهبود :19
2-11-2- نگهداري و تعميرات اصلاحي :20
2-11-3 : نگهداري و تعميرات پيشگيري :22
2-12- نگهداري و تعميرات وضعي23
2-13: نگهداري و تعميرات كنترلي24
2-14: نگهداري و تعميرات زمان بندي شده24
2-15- نگرشي بر اجزاي سيستم هاي مديريت نگهداري و تعميرات25
2-16- وظايف:25
2-17- سازماندهي :26
2-18- سيستم ها براي مديريت نگهداري و تعميرات :27
2-19 – سيستم تشخيص نگهداري و تعميرات 29
2-20- مهارت كارگران و فعال سازي مديريت نگهداري وتعميرات31
2-21- نتيجه گيري 32
2-22- تئوريهاي تعميرات و نگهداري :38
فصل سوم
3-1- چارت سازماني شركت : 49
3-2- چارت P.M شركت53
3-3- چگونگي به اجرا درآوردن P.M در شركت ريخته گري قطعات آلومينيوم ايران خودرو56
3-4- تبيين و شناخت تغييرات نگهداري موجود كارخانه :57
3-5- وظايف بخش تعميرات و نگهداري (P.M)63
3-6- وضعيت موجود P.M شركت 64
3-7- وضعيت موجود پرسنل تعميرات و نگهداري كارخانه :65
3-8- شرح وظايف پرسنل نگهداري و تعمير :65
3-9- شرح وظایف مدیر واحد فنی 68
3-10- شرح وظایف مدير واحد P.M68
3-11- شرح وظایف رئيس بازرس فني 69
3-12- مسئول سرويس و نگهداري 70
3-13- تعريف شغل و شرح وظائف رئيس قسمت تعميرات: 71
3-14- مصاحبه با رئيس بخش تعميرات و نگهداري :72
3-15-تعريف شغل و شرح وظائف مكانيك72
3-16- ساختار سازماني نگهداري و تعميرات بر مبناي نوع كار و وظيفه : 74
3-17- روش اجرايي سفارش قطعات يدكي ماشين آلات76
3- 18- روش اجرايي تعميرات شش ماهه80
3-19- روش اجرايي تعميرات در زمان سرويس P.M88
3-20- روشهاي اجرايي برنامه ساليانه سرويس و نگهداري دستگاهها91
3-21- روش اجرايي تعميـرات اضطـراري96
3-22- روش اجرايي سرويس نگهـداري و تعميـرات102
3-23- روش اجرايي تعميـرات پايان هفتـه108
3-24- روش اجرایی دستورالعمل تهيه برنامه تغييرات برنامه اي113
3-25- روش اجـرايي دستورالعمل پر كردن كارت تعميرات115
3-26- روش اجرايي دستورالعمل تدوين برنامه سرويس نگهداري دستگاهها116
3-27- روش اجرايي دستورالعمل تهيه ليست تعميرات برنامه اي118
3-28- روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه120
3-29- روش اجرايي تبادل اطلاعات فني با سازندگان و فروشندگان داخلي و خارجي123
3-30- روش اجرايي تعميرات قالب و قطعات و ماشين آلات126
3-31- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعميرات و نگهداري شركت ريخته گري قطعات آلومينيوم
ارتباط سپهر131
3-32- سيستم اطلاعاتي نگهداري و تعميرات136
3-33-تعريف سيستم اطلاعاتي136
3-34-انواع سیستم های اطلاعاتی136
3-35- متولوژي چيست ؟137
3-35-1- انواع متولوژيهاي طراحي سيستم :138
3-35-2- انواع روشهاي ساخت يافته :138
3-36- نمودارهاي جريان داده فيزيكي :138
3-37- علائم مورد نياز D.F.D139
3-38- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود140
روغنکاری دستی148
روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی148
سیستم مرکزی فشار روغن148
روغنکاری قطره ای149
3-39-3- برنامه ريزي زماني روغنكاري149
3-39-4- پرسنل روغنكاري و مشخصات خاصه آنها151
3-39-5- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب153
3-39-6- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)158
3-39-7- کارت مشخصات فنی دستگاه :163
3- 39-8 - فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری164
3-39-9- فرم انبار و خدمات فنی167
3-39-10- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات:168
3-39-11- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M 172
3-39-12- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری175
3-39-13- کارت تعمیرات177
3-39- 14- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار180
3-39-15- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات183
3-40- وضعيت تعميرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت:185
3-40-1- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر 186
3-40-2- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن 80 تن:186
3-40-3- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس 160 تن:187
3-41-فرم شناسنامه دستگاه187
فصل چهارم
4-1- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری 191
4-2- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات193
4-3- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری194
4-4 - اولویت بندی:195
منابع و مآخذ 197


شرکت


ارتباط


سپهر


نگهداری


تعمیرات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت بررسی PM و TPM در تعمیرات و نگهداری

نگهداري و تعميرات ... و نگهداری شرکت کابل سین و ... در تحلیل و بررسی دانلود ...

مهندسي نگهداري و تعميرات

مهندسي نگهداري و تعميرات ... در حاشیه یک سمینار شرکت ... در ادامه به روشها و متد ارتباط ...

نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير Total Productive ...

در کتاب نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير ويرايش سوم نت بهره ور فراگير TPM- Total Productive Maintenance تشريح شده است.يکي از تفاوتهاي عمده ويراش سوم نت بهره ور فراگير نسبت به ويرايش اول و دوم تعداد ارکان اصلي استقرار و پياده سازي نت بهره ور فراگير در سازمان مي باشد.

دانلود متن استاندارد | طراحی - مشاوره - استقرار - نگهداری ...

... نگهدار و تعميرات، دانلود روش ... نگهداري كليه ... شرکت بهسان. دانلود ...

دانلود متن استاندارد | طراحی - مشاوره - استقرار - نگهداری ...

... نگهدار و تعميرات، دانلود روش ... نگهداري كليه ... شرکت بهسان. دانلود ...

نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير Total Productive ...

در کتاب نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير ويرايش سوم نت بهره ور فراگير TPM- Total Productive Maintenance تشريح شده است.يکي از تفاوتهاي عمده ويراش سوم نت بهره ور فراگير نسبت به ويرايش اول و دوم تعداد ارکان اصلي استقرار و پياده سازي نت بهره ور فراگير در سازمان مي باشد.

پروژه کارآموزی در بخش تعميرات و نگهداري شركت كابل سين ...

زمان هاي غير فعال تعميراتي به نحوه سازمان دهي و برنامه ريزي تعميرات ونگهداري ارتباط مي يابند حال آنكه زمان هاي فعال تعميراتي به قابليت نگهداري ذاتي و نوع و …

مهندسي نگهداري و تعميرات

مهندسي نگهداري و تعميرات ... در حاشیه یک سمینار شرکت ... در ادامه به روشها و متد ارتباط ...

مهندسي نگهداري و تعميرات

مهندسي نگهداري و تعميرات ... در حاشیه یک سمینار شرکت ... در ادامه به روشها و متد ارتباط ...

پاورپوینت درباره تکنیک‌های بنیادی فشرده سازی ویدئو

تحقیق درباره؛ فناوري اطلاعات

دانلود فایل NVRAM گوشی هواوی اسند وای 511 مدل Huawei Ascend Y511-U00 با لینک مستقیم

تحقیق در مورد ارگ كريم خاني 6 ص

حسد و جنبه های اخلاقی آن 21 ص

تحقیق در مورد بانك رفاه

حفاظت سيستم در برابر صاعقه

تحقیق درباره مديريت ارتباطات

دانلود خلاصه کتاب موج سوم الوین تافلر + DOC

پاورپوینت با موضوع ساختار بازار برق ايران