دانلود رایگان


تحقیق در مورد راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها,تحقیق راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها,مقاله راهک

دانلود رایگان تحقیق در مورد راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها فرمت فایل : ورد Word
قابلیت ویرایش )
قسمتی از متن ورد .....
تعداد صفحات : 103 صفحه
هدف فراتحليل حاضر نيل به نتايج كلي و كاربردي از طريق تركيب منابع و مطالعاتي است كه در داخل كشور در زمينة توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها صورت گرفته است.
اين فراتحليل كه از طريق بررسي و ارزيابي 48 اثر علمي انجام شد دو بُعد روش شناختي و محتوايي را مد نظر قرار داد.
در بُعد روش شناختي نتايج نشان داد كه مطالعات مورد بررسي در عين حال كه انباشت خوبي از ايده هاي نظري و راهكارهاي عملي را ارائه مي كنند داراي اشكالات و نواقص متعددي هستند از جمله: عدم سازگاري بين اهداف، چارچوب نظري، روش تحقيق، نتايج و راهكارها- بديهي بودن بسياري از فرضيه ها- عدم استفاده از تكنيك هاي پيشرفتة تجزيه و تحليل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتكا به روش هاي نظري و … از جنبة محتوايي نيز اين فراتحليل پس از آسيب شناسي مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشكلاتي چون عدم تناسب نتايج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهكارها با هدف تحقيق و … در جستجوي تئوري مشترك و بنيادين تحقيق برآمد.
در اين بررسي مشخص گرديد 6/39 آثار مبتني بر تئوري جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتني بر آموزه هاي نظري مشابه و مرتبط با آن بوده اند.
در درجه سوم 6/16 درصد آثار به ساير تئوريها تكيه كرده اند كه آنها نيز عمدتاً تعارضي با گروه اول و دوم نداشته و به دليل وسعت و قابليت فراگيري كه تئوري جاذبه- دافعه دارد مي توان از آموزه هاي آنها چون مبحث چرخش مغزها به عنوان مكمل بهره گرفت.
در زمينة راهكارهاي پيشنهادي، اين تحقيق نشان داد كه 72% از 255 پيشنهاد ارائه شده، غير شفاف و كلي و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف اند.
سپس اين راهكارها به چهار سطح بين المللي، ملي (كلان) مياني ( سازماني) و خُرد (بازيگران) تقسيم گرديد.
در اين ميان تأكيد اصلي محققان بر راهكارهاي سطح ملي (جامعه – كشور- دولت) بوده است.
در بخش پيشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پيشنهادات محققان، الزامات اجرايي تئوري محوري تحقيق را در قالب پيشنهاد هفت سياست و 9 برنامة عملي بيان كنيم.
مقدمه: در سالهاي اخير گرايشها و اقدامات جديدي به منظور حفظ سرمايه انساني نخبگان در كشور ظهور يافته است.
از آنجا كه نگاه غالب در اين موارد نگاه دستگاهي و بخشي بوده است، برنامه‎ريزي‎ها در اين زمينه فاقد جامع‎نگري است.
موضوع تحقيق حاضر بررسي راهكارهاي توسعه منابع انساني نخبه و پيشگيري از مهاجرت نخبگان است.
در حقيقت هم وجه ايجابي (جذب و توسعه منابع انساني نخبه) و هم وجه سلبي پديده (مهاجرت نخبگان) مورد نظر قرار گرفته است.
از ‎آنجا كه اين مسأله‎ داراي ابعاد فرهنگي، اجتماعي سياسي و اقتصادي و مديريتي و حقوقي و… است پژوهش حاضر تلاش دارد با نگاهي همه سونگر ضمن بهره‎گيري از مطالعات انجام شده در همةدانلود راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها


تحقیق راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها


مقاله راهک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مانومتر(فشارسنج)

پاورپوینت درمورد الگو ودنباله

بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

ریاضی پایه نهم

همه رازهای بازاریابهای دیجیتال

حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی 7ص

پاورپوینت اصول طراحی پست های فشار قوی MV Cable Types

مقاله فرآورده های شیمیایی شركت تارابگين

گزارش کارآموزی ابزار دقيق وسیستم های کنترل

دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با همسو سازی برنامه درسی رياضي پايه اوّل ابتدایی با برنامه درسی ملّی